Witamy na Stronie MGOPS Wleń

Adres: 59-610 Wleń ul. Kościuszki 26
tel. 75 71 36 583
e-mail:sekretariat@mgopswlen.pl


Ośrodek czynny jest:
w poniedziałek w godzinach 8:00 – 17:00
od wtorku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:30
w piątek 7:30 - 14:30

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje zainteresowanych w każdy poniedziałek w godzinach 12:00 - 14:00 w pozostale dni po wcześniejszym umówieniu.
Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach 8:00 - 11:00
Pracownik Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przyjmuje interesantów  codziennie w godzinach pracy ośrodka.

Forma prawna działania:
M-GOPS we Wleniu jest budżetową jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Wleń, która wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Podstawy prawne działania:
1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz.1508 ze zm.)
2.Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu nadany Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń Nr 267/XLI/18 z dnia 22 lutego 2018r.
3.Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2019 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu z dnia 12 lipca 2019r.

Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu:
Kierownik: 
Anna Goryczka
Główny Księgowy:
Iwona Wojewódka
Pracownicy Socjalni:
Joanna Grochowska
Anna Zając
Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny:
Sylwia Kalinowska
Asystent rodziny :
Ewelina Lenik

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.