Witamy na Stronie MGOPS Wleń

Adres: 59-610 Wleń ul. Ogrodowa 8
tel./fax. 75 71 36 583
e-mail:mgopswlen@poczta.onet.pl


Ośrodek czynny jest:
w poniedziałek w godzinach 8:00 – 17:00
od wtorku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:30
w piątek 7:30 - 14:30

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje zainteresowanych w każdy poniedziałek w godzinach 12:00 - 14:00
Pracownicy socjalni przyjmują interesantów w godzinach 8:00 - 11:00
Pracownik Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przyjmuje interesantów w godzinach: poniedziałek: 12:00 - 15:30, wtorek - piątek: 8:00 - 11:00

Forma prawna działania:
MOPS we Wleniu jest budżetową jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Wleń, która wykonuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Podstawy prawne działania: 1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz.U. z 2009 Nr 175, poz.1362 ze zm./ 2.Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu nadany Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń Nr 210/XLVII/06 z dnia 29 czerwca 2006r. 3.Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2008 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu z dnia 30 czerwca 2008r.

Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu:
Kierownik: 
Krystyna Karbowiak
Główny Księgowy:
Iwona Wojewódka
Pracownicy Socjalni:
Grażyna Dorsz
Anna Goryczka
Joanna Grochowska
Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny:
Krystyna Straczyńska

 

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.