REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU EFS - VII-edycja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu w roku 2014 kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Pomagając rodzinie wzmacniamy społeczność w gminie Wleń” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trwa rekrutacja beneficjentów projektu realizowanego w br.

Wszystkich chętnych pragnących wziąć udział w projekcie w roku 2014 prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu w godzinach 8:00 – 14:00

Opublikowano: 23 stycznia 2014 10:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 953

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.