27.XII.2019r OŚRODEK NIECZYNNY !

                                                             ZARZĄDZENIE NR 7 /2019

KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE Wleniu

Z DNIA 9 grudnia 2019 .

 

W sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wleniu.

 

Na podstawie art.33 ust.3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm), w związku z art.130§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.u. 2019 poz 1040 ze zm.) - zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ustalam dzień 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wleniu

 

§2.

Zobowiązuję pracowników do odpracowania tego dnia w dniu 14 grudnia 2019r. / sobota/.

 

§3.

O ustalonym dniu wolnym od pracy interesanci zostaną poinformowani poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Ośrodka.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                          Kierownik M-GOPS

                                                                                                                                            Anna Goryczka

Opublikowano: 09 grudnia 2019 14:31

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 51

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Przebudowa strony www Gminy Wleń i dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.